VVS & Kyla 22
|
AMA RA
KONDENSORER, FÖRÅNGARE OCH KÖLDMEDIEVÄRMEVÄXLARE
Generation 
VVS & Kyla 22

PJCKONDENSORER, FÖRÅNGARE OCH KÖLDMEDIEVÄRMEVÄXLARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Enhet ska vara försedd med stativ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange

 • ljudkrav
 • krav på...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kylmedel:

  medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

 • köldbärare:

  medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • köldmedium:

  ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan