VVS & Kyla 22

PJC.31Hetgasvärmeväxlare

AMA

Hetgasvärmeväxlare ska monteras i hetgasledning efter... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

I hetgasvärmeväxlare kan hetgasens överhettningsvärme... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

Till toppen av sidan