VVS & Kyla 22
|
RA
Köldmedievärmeväxlare
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.3Köldmedievärmeväxlare

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan