VVS & Kyla 22

PJC.28Diverse förångare

RA

Under denna kod och rubrik anges andra förångare än de... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan