VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Luftberörda förångare, kanalanslutna
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.223Luftberörda förångare, kanalanslutna

AMA

Hölje ska vara försett med flänsar för anslutning till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • minsta tillåtna lamelldelning
  • krav på...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan