VVS & Kyla 22

PJC.2222Fläktförångare för klimatkyla

RA

Ange om förångare ska vara försedd med någon av följande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • filter:

  anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

 • fläkt:

  don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • galler:

  även luftgaller luftdon utformat som ett spjälverk (TNC 69) Luftgaller kan förses med spjäll eller med ställbara lameller för strypning och riktning av luftflödet.

Till toppen av sidan