VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Fläktförångare i kyl- och frysrum
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.2221Fläktförångare i kyl- och frysrum

AMA

Minsta lamelldelning för fläktförångare i kylrum ska vara 4... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om fläktsarg ska förses med tillsatsvärme.

Ange om det... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kastlängd:

    (för luftstråle:) största avstånd mellan centrum av ett tilluftsdon och ett plan som tangerar en bestämd envelopp (isovel) till luftstrålen från donet och är vinkelrät mot avsedd inströmningsriktning Ofta används den envelopp (isovel) där lufthastigheten är 0,2 m/s (L0,2).

Till toppen av sidan