VVS & Kyla 22

PJC.221Egenkonvektionsförångare

AMA

Egenkonvektionsförångare ska levereras med droppfat.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om egenkonvektionsförångare ska vara i liggande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan