VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Luftberörda förångare
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.22Luftberörda förångare

RA

Ange

  • kyleffekten vid frostfria ytor utan effekthöjande...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan