VVS & Kyla 22
|
RA
Koaxialförångare
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.213Koaxialförångare

RA

Ange om särskilda krav finns på material i Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan