VVS & Kyla 22
|
RA
Tubpanneförångare
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.212Tubpanneförångare

RA

Ange om särskilda krav finns på

  • material i rör, tubplåtar...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan