VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Förångare, typ plattvärmeväxlare
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.211Förångare, typ plattvärmeväxlare

AMA

RA

Ange om särskilda krav finns på

  • material i plattor...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan