VVS & Kyla 22

PJC.21Vätskeberörda förångare

AMA

Förångare ska vara isolerad om det kan uppstå kondens... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • temperatur på inkommande och utgående...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan