VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Förångare
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.2Förångare

AMA

Angiven förångningstemperatur för förångaren gäller med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • kyleffekt
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan