VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Gaskylare till koldioxidsystem
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.14Gaskylare till koldioxidsystem

AMA

Luftkylda gaskylare ska vara försedda med

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • inkommande dimensionerande lufttemperatur till gaskylare
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens

  • reglering:

    sluten styrning där man på grundval av mätning av en utstorhet, den reglerade storheten, och jämförelse av denna med en instorhet, referensstorheten, strävar att bringa den reglerade storheten att anta ett mot referensstorheten nära svarande värde, oberoende av störstorheter som påverkar objektet (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/reglering Om mänskligt ingripande fordras för att uppnå en sluten krets, bör helst termen manuell styrning användas i stället för reglering. Manuell styrning betraktas vanligen som öppen, trots att en sluten krets kan tänkas i vilken sinnen, hjärna och muskler ingår. Se vidare SS 4010601. Figur AMA Begreppsbestämningar/reglering.

Till toppen av sidan