VVS & Kyla 22

PJC.122Luftkylda kondensorer, kanalanslutna

AMA

Hölje ska vara försett med flänsar för anslutning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

Till toppen av sidan