VVS & Kyla 22

PJC.12Luftkylda kondensorer

AMA

Luftkylda kondensorer ska vara försedda med batteri utfört av... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange inkommande dimensionerande lufttemperatur till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

Till toppen av sidan