VVS & Kyla 22
|
RA
Koaxialkondensorer
Generation 
VVS & Kyla 22

PJC.113Koaxialkondensorer

RA

Ange om särskilda krav finns på material eller... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

Till toppen av sidan