VVS & Kyla 22

PJC.111Kondensorer, typ plattvärmeväxlare

RA

Ange vilket material plattor i värmeväxlare ska vara utförda... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan