VVS & Kyla 22
|
AMA
Värmeväxlare för fjärrvärme
Generation 
VVS & Kyla 22

PJB.1Värmeväxlare för fjärrvärme

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Uppgifter att redovisa

Följande ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • intyg:

  underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tryckkärl:

  en behållare, som inte är en cistern, som består av ett eller flera rum och som har konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck, inkluderande till behållaren direkt sammanfogade delar fram till anslutningspunkten till annan anordning (AFS 2017:3)

 • vattenvärmare:

  apparat för värmning av tappvarmvatten eller värmevatten (TNC 95)

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan