VVS & Kyla 22
|
AMA
ANORDNINGAR FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL TILL BRÄNNARE OCH PANNOR
Generation 
VVS & Kyla 22

PHDANORDNINGAR FÖR BRÄNSLETILLFÖRSEL TILL BRÄNNARE OCH PANNOR

AMA

Enheter sammansatta hos tillverkaren ska ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan