VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Gasbrännare
Generation 
VVS & Kyla 22

PHC.3Gasbrännare

AMA

Gasbrännare ska uppfylla kraven enligt SS-EN 125, SS-EN 298... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • driftsätt:

    (för brännare:) manuell drift drift som innebär att start och flödesreglering sker manuellt delautomatisk drift drift som innebär att start sker manuellt, medan flödesreglering sker automatiskt helautomatisk drift drift som innebär att start och flödesreglering sker automatiskt

  • gasbrännare:

    atmosfärbrännare gasbrännare där förbränningsluften tillförs med atmosfärtryck fläktbrännare gasbrännare där förbränningsluften tillförs med fläkt kombinationsbrännare fläktbrännare konstruerad för eldning med gas och annat bränsle, till exempel olja

  • tändningssätt:

    elektrisk tändning tändning med elektrisk ljusbåge gaselektrisk tändning tändning med gaslåga som tänds med elektrisk ljusbåge oljeelektrisk tändning tändning med tunnoljelåga som tänds med elektrisk ljusbåge pilotlågetändning tändning med en ständigt brinnande låga (gas eller olja)

Till toppen av sidan