VVS & Kyla 22

PHC.2Oljebrännare

AMA

Oljebrännare ska i tillämpliga delar uppfylla kraven enligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • driftsätt:

    (för brännare:) manuell drift drift som innebär att start och flödesreglering sker manuellt delautomatisk drift drift som innebär att start sker manuellt, medan flödesreglering sker automatiskt helautomatisk drift drift som innebär att start och flödesreglering sker automatiskt

  • oljebrännare:

    brännare som finfördelar eller förgasar och tänder eldningsoljan samt tillför förbränningsluften (TNC 81) Oljebrännare kan indelas i blandnings(olje)-, förgasnings(olje)-, rotations(olje)-, trycklufts(olje)- och tryckoljebrännare.

  • tändningssätt:

    elektrisk tändning tändning med elektrisk ljusbåge gaselektrisk tändning tändning med gaslåga som tänds med elektrisk ljusbåge oljeelektrisk tändning tändning med tunnoljelåga som tänds med elektrisk ljusbåge pilotlågetändning tändning med en ständigt brinnande låga (gas eller olja)

Till toppen av sidan