VVS & Kyla 22
|
RA
Kombinationsbrännare för gas och olja
Generation 
VVS & Kyla 22

PHC.01Kombinationsbrännare för gas och olja

Begreppsbestämningar

  • driftsätt:

    (för brännare:) manuell drift drift som innebär att start och flödesreglering sker manuellt delautomatisk drift drift som innebär att start sker manuellt, medan flödesreglering sker automatiskt helautomatisk drift drift som innebär att start och flödesreglering sker automatiskt

  • tändningssätt:

    elektrisk tändning tändning med elektrisk ljusbåge gaselektrisk tändning tändning med gaslåga som tänds med elektrisk ljusbåge oljeelektrisk tändning tändning med tunnoljelåga som tänds med elektrisk ljusbåge pilotlågetändning tändning med en ständigt brinnande låga (gas eller olja)

Till toppen av sidan