VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ångpannor för renånga
Generation 
VVS & Kyla 22

PHB.42Ångpannor för renånga

AMA

Tillverkningsskyltar

Ångpanna för renånga ska vara försedd... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • ångkapacitet, tryck och flöde
  • krav på kvalitet på...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • ångpanna:

    tryckkärl där vatten förångas vid ett tryck över atmosfärstrycket genom tillsats av värme frigjort ur bränsle (inte kärnbränsle) eller annan energi (TNC 95); jämför högtrycksångpanna, lågtrycksångpanna Ångan är avsedd att användas utanför kärlet. Hetvattenpanna, från vilken mer än 5 procent av tillförd energi tas ut i form av ånga, betraktas som ångpanna.

Till toppen av sidan