VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ångpannor
Generation 
VVS & Kyla 22

PHB.4Ångpannor

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tillverkningsskyltar

Ångpanna ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • pannverkningsgrad:

  förhållandet mellan nyttig effekt och med bränsle tillförd värmemängd per tid (TNC 95)

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • ångpanna:

  tryckkärl där vatten förångas vid ett tryck över atmosfärstrycket genom tillsats av värme frigjort ur bränsle (inte kärnbränsle) eller annan energi (TNC 95); jämför högtrycksångpanna, lågtrycksångpanna Ångan är avsedd att användas utanför kärlet. Hetvattenpanna, från vilken mer än 5 procent av tillförd energi tas ut i form av ånga, betraktas som ångpanna.

Till toppen av sidan