VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Värmevattenpannor för fast, flytande eller gasformigt bränsle
Generation 
VVS & Kyla 22

PHB.11Värmevattenpannor för fast, flytande eller gasformigt bränsle

AMA

Värmevattenpanna med högst 500 kW effekt och avsedda... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i klartext enligt alternativ i specifikationsmatris

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • oljebrännare:

  brännare som finfördelar eller förgasar och tänder eldningsoljan samt tillför förbränningsluften (TNC 81) Oljebrännare kan indelas i blandnings(olje)-, förgasnings(olje)-, rotations(olje)-, trycklufts(olje)- och tryckoljebrännare.

 • panna:

  även värmepanna tryckkärl i vilket värme som frigjorts ur bränsle eller elenergi överförs till värmebärare (vanligen vatten) för värmeavgivning utanför tryckkärlet (TNC 95)

 • vattenvärmare:

  apparat för värmning av tappvarmvatten eller värmevatten (TNC 95)

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan