VVS & Kyla 22
|
AMA RA
AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER
Generation 
VVS & Kyla 22

PAKAGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER

AMA

Här anges aggregat med pumpar, kompressorer, ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan