VVS & Kyla 22

PAK.6Kylaggregat och värmepumpsaggregat av absorptionstyp

AMA

Aggregat ska vara försett med

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange typ av värmekälla och dess temperatur.

Ange under... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • hetvatten:

  värmevatten med temperatur högre än 100 °C (TNC 95); jämför värmevatten

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan