VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Värmepumpsaggregat med separat vätskeberörd inomhusdel och luftberörd utomhusdel
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.5322Värmepumpsaggregat med separat vätskeberörd inomhusdel och luftberörd utomhusdel

AMA

Värmepumpsaggregat ska vara försett med

 • luftberörd
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • kondensor:

  värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • värmebärare:

  ämne för överföring av värmeenergi från en del av ett värmesystem till en annan del (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Värmebärare bör inte benämnas värmemedium.

Till toppen av sidan