VVS & Kyla 22
|
AMA
Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och luftberörd kondensor
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.5313Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskeberörd förångare och luftberörd kondensor

AMA

Värmepumpsaggregat ska vara försett med

  • vätskeberörd
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

Till toppen av sidan