VVS & Kyla 22
|
AMA
Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.5312Värmepumpsaggregat, typ enhetsaggregat, med luftberörd förångare och vätskeberörd kondensor

AMA

Värmepumpsaggregat ska vara försett med

  • luftberörd
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan