VVS & Kyla 22

PAK.53Värmepumpsaggregat

RA

Ange

 • värmeeffekt
 • om värmepump ska vara certifierad enligt...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • golvbrunn:

  golvavlopp med luktlås (TNC 95); jämför spygatt

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan