VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.523Luftkylaggregat, typ enhetsaggregat

AMA

Aggregat ska vara försett med

 • luftberörd förångare enligt Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange ändamål med aggregatet, till exempel för... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • förångare:

  värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

 • hetvatten:

  värmevatten med temperatur högre än 100 °C (TNC 95); jämför värmevatten

 • luftfilter:

  filter i luftbehandlingssystem (TNC 95)

 • luftvärmare:

  värmeväxlare för ökning av lufts temperatur (TNC 95)

Till toppen av sidan