VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.5212Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor

AMA

Aggregat ska vara försett med luftkyld kondensor enligt Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om aggregat ska vara försett med anordning som ...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

Till toppen av sidan