VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.5211Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor

AMA

Aggregat ska vara försett med vätskekyld kondensor enligt Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om aggregat ska vara försett med tryck- ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

  • reglering:

    sluten styrning där man på grundval av mätning av en utstorhet, den reglerade storheten, och jämförelse av denna med en instorhet, referensstorheten, strävar att bringa den reglerade storheten att anta ett mot referensstorheten nära svarande värde, oberoende av störstorheter som påverkar objektet (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/reglering Om mänskligt ingripande fordras för att uppnå en sluten krets, bör helst termen manuell styrning användas i stället för reglering. Manuell styrning betraktas vanligen som öppen, trots att en sluten krets kan tänkas i vilken sinnen, hjärna och muskler ingår. Se vidare SS 4010601. Figur AMA Begreppsbestämningar/reglering.

Till toppen av sidan