VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.521Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat

AMA

Aggregat ska vara försett med

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om aggregat ska vara försedd med så kallad pumpmodul och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

Till toppen av sidan