VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kylaggregat, typ enhetsaggregat
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.52Kylaggregat, typ enhetsaggregat

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • om aggregat ska ha mer än...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan