VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat luftberörd förångardel
Generation 
VVS & Kyla 22

PAK.514Kylkompressoraggregat med luftkyld kondensor och separat luftberörd förångardel

AMA

Aggregat ska vara försett med luftkyld kondensor enligt Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges så kallat splitaggregat under lämplig kod och... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • kondensor:

    värmeväxlare i vilken köldmediegas kondenserar under värmeavgivning till mediet på andra sidan växlarytan

Till toppen av sidan