VVS & Kyla 22

PAK.51Kylkompressoraggregat

AMA

Aggregat ska vara försett med avstängningsventil efter... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om aggregat ska vara... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • backventil:

    ventil som tillåter flöde i endast en riktning (TNC 95); jämför vakuumventil, återsugningsskydd

Till toppen av sidan