VVS & Kyla 22

PAK.2Luftkompressoraggregat

AMA

Luftkompressoraggregat sammansatta hos tillverkaren ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges kompletta... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • luftkylare:

  värmeväxlare för minskning av lufts temperatur och i många fall även vatteninnehåll (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan