VVS & Kyla 22

PAK.1Pumpaggregat och pumpstationer

AMA

Pumpaggregat och pumpstationer sammansatta hos tillverkaren... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • lägsta och...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • funktionskontroll:

    kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

Till toppen av sidan