VVS & Kyla 22

LEVKLOTTERSKYDDSBEHANDLING AV INSTALLATIONER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Avfall ska hanteras som farligt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Klotterskydd definieras som en ytbehandling som förhindrar... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • färg:

    målningsmaterial som består av en blandning av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment, och som är avsett att påföras på en yta och där efter torkning bilda ett fast skikt (TNC 95); jämför kulör

  • intyg:

    underskrivet dokument som utgör formellt bevis för någons kompetens eller dylikt eller någots kvalitet eller dylikt (verifikat) (NE)

Till toppen av sidan