VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Förzinkning
Generation 
VVS & Kyla 22

LDV.11Förzinkning

AMA

Zinkskikt ska appliceras på färdigbearbetad del. Förzinkad... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Förzinkning utförs normalt enligt följande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • zinkrik färg:

    korrosionshindrande grundfärg innehållande zinkpulver i en koncentration som är tillräcklig för att medföra elektrisk ledningsförmåga i det torkade skiktet (TNC 88)

Till toppen av sidan