VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Inmätning av installationer
Generation 
VVS & Kyla 22

BJD.2Inmätning av installationer

AMA

All inmätning ska redovisas i för objektet gällande... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • inmätning:

    mätning för bestämning av en punkts läge i plan, planmätning, eller i höjd, nivåmätning, i förhållande till andra lägesbestämda punkter

Till toppen av sidan