VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

BEC.5Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

AMA

Material och varor som demonteras ska hanteras så att... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Strukturera texterna om demontering enligt strukturen i AMA... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • produktionsresultat:

    resultat av en aktivitet på byggplatsen för produktion av del av eller helt byggnadsverk (BSAB 96) Utöver de egentliga produktionsresultaten ingår även andra resultat som till exempel hjälparbeten (hjälpproduktionsresultat) eftersom även de behövs för uppförande av byggnadsverk. Produktion ska tolkas i vid mening och omfattar förberedande arbeten, rivning, nybyggnad, flyttning samt värdehöjande underhåll.

Till toppen av sidan