VVS & Kyla 22
|
RA
Flyttning av styr- och övervakningsinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

BEB.8Flyttning av styr- och övervakningsinstallationer

RA

Demontering av material och komponenter för återmontering... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan