VVS & Kyla 22
|
RA
Flyttning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

BEB.5Flyttning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

RA

Demontering av apparater och komponenter för återmontering... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan