VVS & Kyla 22
|
RA
Sanering av värmeinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

BDV.56Sanering av värmeinstallationer

RA

Sanering av värmevatteninstallationer

Ange

  • vilka...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • värmebärare:

    ämne för överföring av värmeenergi från en del av ett värmesystem till en annan del (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Värmebärare bör inte benämnas värmemedium.

Till toppen av sidan