VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Sanering av kylinstallationer
Generation 
VVS & Kyla 22

BDV.55Sanering av kylinstallationer

RA

Sanering av köldmedieinstallationer

Ange

  • vilka system som...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • köldbärare:

    medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

Till toppen av sidan